Vzťah matky a dieťaťa

Pri príležitosti rozširovania povedomia o duševných chorobách Liga pre duševné zdravie organizuje diskusný cyklus premietania filmov Duša a film. V mene ligy ma oslovil MUDr. Peter Breier na diskusiu k filmu Sladké sny, ktorý sa venuje vzťahu matky a dieťaťa. Tieto diskusie sú streamované denníkom N a tak vznikol tento rozhovor, ktorý sem uvádzam.

Ide o snahu priblíženia dôležitosti vzťahu matky a dieťaťa spôsobom ,ktorý akcentuje, že nič také ako “dieťa” neexistuje. Ide o paradoxnú ideu, ktorá hovorí – že ak vidíte dieťa tak stále vidíte nejaký vzťah, ktorý to dieťa formoval. Tento názor vyslovil D. W. Winnicott pediater a psychoanalytik ,ktorý výrazným spôsobom ovplyvnil spôsob akým uvažujeme o duševných poruchách v súvislosti s ranným detstvom. V mojej pracovni obraz Leonarda da Vinciho  mi pripomína tento významný vzťah.